Teresa Janik, MAMI – Drodzy Przyjaciele,

By March 22, 2016Testimonials

Jak ja widzę swoją rolę w dotarciu z Ewangelią do najdalszych zakątków świata i pomocy najbardziej potrzebującym? Przede wszystkim poprzez moją modlitwę. Modlitwę za tych, którzy:

  • jeszcze Boga nie znają, aby dzięki oblackim misjom w świecie, i oni mogli Boga poznać
  • za tych, którzy są sceptyczni aby Go przyjąć, aby dostąpili łaski wiary
  • za tych którzy Mu uwierzyli, aby ich wiara stale się pogłębiała
  • za prześladowanych chrześcijan aby dzielnie bronili wiary w Chrystusa i przekazywali ją następnym pokoleniom

Tak wielu ludzi na świecie żyje w ekstrymalnie ubogich warunkach, podczas kiedy ja kupuję modne ubrania, lepsze sprzęty itd. Bieda jakiej ludzie doświadczają najczęściej nie jest ich wyborem, ale jest uwarunkowana systemem polityczno-ekonomicznym danego kraju lub życiową tragedia, jakiej doświadczyli. Poprzez wsparcie materialne, wielu z tych ludzi będzie mogło zjeść posiłek czy też polepszyć jutro swoich dzieci.

Pomoc materialna może przyjąć rożne formy; wyżeczenie się czegoś na rzecz wsparcia tych najbardziej potrzebujacych i konkretną dotację, jak również zaangażowanie w organizowanie akcji pomocy i zachęcanie innych ludzi do poparcia misyjnej działalności.

Niosąc pomoc innym, jesteśmy żywym świadectwem miłości Chrystusowej do drugiego człowieka, która przejawia się w konkretnych czynach.

Pan Bóg obdarzył mnie łaską życia w kraju demokratycznym i rozwiniętym ekonomicznie. Dał mi zdrowie i warunki bym mogła pracować i prosperować. Jakżesz niewdzięczne by było nie dzielić się owocami Jego darów… .

Teresa Janik, MAMI

Adam

About Adam