The first “garage sale” at the MAMI location in Brampton / Pierwsza “sprzedaż rzeczy używanych w Prokurze Misyjnej w Brampton

Fr. Adam Filas, OMI

About Fr. Adam Filas, OMI