All Posts By

Fr. Adam J. Filas, OMI

St. Peter and Paul Feast’ 2019

By | Fr. Adam’s Activity

We are grateful to those who came and celebrated with us..

St. Peter and Paul solemnity was the perfect ocasion to gather as the Friends of the Oblate Missions family in order to celebrate the Patron Saint of our Mission Centre as well as thank God for all the graces and blessings we have received in the past pastoral year. May God reward all our MAMI members, sponsors and benefactors for hard work and dedication towards the Oblate Missions; special thanks to the participating brother priests: Fr. Wojciech Kurzydło, OMI, Fr. Stanisław Oler, OMI, Fr. Paweł Nyrek, OMI, Fr. Wiesław Zielonka, OMI, Fr. Jacek Cidzik, CSsR, Fr. Jan Kołodyński and Fr. Adam Filas, OMI. See you tomorrow in Paderewski Park!

Uroczystość św. Piotra i Pawła była wspaniałą okazją, aby spotkać się jako Rodzina Przyjaciół Misji Oblackich. Był to także dzień stosowny, aby podziękować Bogu za św. Piotra, który jest patronem naszego centrum misyjnego oraz wszystkie łaski, które za jego wstawiennictwem otrzymaliśmy w kończącym sie roku pastoralnym. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim Przyjaciołom Misji, Sponsorom i Dobrodziejom za cięzką pracę i poświęcemnie dla misji świętych; szczególne podziękowanie dla ojców, którzy wzieli udział w uroczystości: O. Wojciech Kurzydło, OMI, O. Stanisław Oler, OMI, O. Paweł Nyrek, OMI, O. Wiesław Zielonka, OMI, O. Jacek Cydzik, CSsR, Ks. Jan Kołodyński i O. Adam Filas, OMI. Do zobaczenia jutro w Parku Paderewskiego!

GOF’s (Global Oblate Fundraisers) meeting in Saskatoon

By | Fr. Adam’s Activity

Global Oblate Fundraisers meeting in Saskatoon
Every two years the meeting of “Global Oblate Fundraisers” (GOF) is organized somewhere in the world. This year the meeting took place in Saskatoon from 10 – 13 of June. The MAMI from Lacombe Canada Oblate Province was an exceptional host for the participants from 7 countries of the world: Canada, USA, Ireland-Great Britain, Germany, Italy, Poland. The main topics on the agenda were:

1. One session relating to Safeguarding Children and Vulnerable Adults, related to the receivers of help organized by the GOF group in Developing Countries.

2. The social media presentation (Fr. Shanil) from the General House in Rome through Skype. The presentation was very good. Following his presentation, we all had an opportunity to share what we (respective units) are presently doing through social media in this area of Oblate Missions Worldwide; discussion of the next steps, possible collaboration, etc.

3. General discussion and ideas on the topic of how to improve our cooperation and better use our common experience in helping the poor in Developing Countries.

Spotkanie przedstwicieli Prokur Misyjnych w oblackim świecie
Raz na dwa lata ma miejsce spotkanie pracujących w „Prokurach Misyjnych” ze świata oblackiego. W tym roku spotkanie miało miejsce w Saskatoon od 10 do 13 czerwca. Dziękujemy Prokurze Misyjnej, oblackiej prowincji Lacombe, za zaproszenie oraz wspaniałe przyjęcie uczestników spotkania z siedmiu krajów świata: Kanada, USA, Irlandia-Anglia, Niemcy, Włochy i Polska. Najważniejsze tematy, nad którymi dyskutowano:

1. Pierwszy dzień poświęcono sprawie ochrony i bezpieczeństwa dzieci oraz bezbronnych w odniesieniu do tych prowincji oblackich w krajach rozwijających się, którym pomaga grupa GOF’s.

2. Prezentacja na temat użycia i zastosowania mediów, a szczególnie mediów społecznościowych do ewangelizacji oraz budzenia świadomości potrzeb biednych na świecie i motywowania ludzi do ich zaspokajania. Prezentajce przez Skype przeprowadził O. Shanil z Domu Generalnego OMI w Rzymie. To była bardzo dobrze przygotowana prezentacja. Po jej zakończeniu mieliśmy okazję podzielić się, co każda z prowincji robi w sprawie promocji oblackich misji w świecie przez media społecznościowe; była dyskusja, możliwość następnych kroków w tej sprawie oraz większej współpracy i korzystania z pomocy struktur Domu Generalnego w tej sprawie.

3. Dyskusje na temat: jak ulepszyć naszą współpracę pomiędzy prokurami oraz jak lepiej użyć doświadczeń tych, którzy na polu pomocy biednym w krajach rozwijających się mają ogromne osiągnięcia.

                               

II Divine Mercy Congress in Canada

By | Fr. Adam’s Activity

Come and experience a wonderful encounter with the Merciful Jesus. Do not waste another chance to immerse yourself in the healing source of Divine Mercy, to which Christ invites everyone through the testimony of St. Faustyna Kowalska. Listen to the powerful testimonies of our invited guests.

Przyjdź i przeżyj cudowne spotkanie z Jezusem Miłosiernym. Nie zmarnuj kolejnej szansy zanurzenia się w uzdrawiającym źródle Bożego Miłosierdzia, do którego Chrystus zaprasza wszystkich przez świadectwo św. Faustyny Kowalskiej. Posłuchaj mocnych świadectw naszych zaproszonych gości!

Kongres Miłosierdzia_Poster

The beatification process of the Venerable Br. Anthony Kowalczyk, OMI

By | Fr. Adam’s Activity

We, the Missionary Oblates of Mary Immaculate invite everyone to pray through the intersesion of Br. Anthony! The Venerable Br. Anthony Kowalczyk, OMI was a wise follower of our Lord. And God sent him to Western Canada not only to announce the closeness of the Kingdom of God, but to build this kingdom with ardent prayer and hard selfless work.

During the process for his beatification, we began our journey visiting differrent parishes with the artifacts of Br. Anthony (the second class relics in the future), inviting people to pray through his intercession. So far we visited Edmonton, AB and St. Catharines, ON.

Anthony was born in 1866 in Poland, only few years after the death of St. Eugene de Mazenod, the Funder of the Missionary Oblates of Mary Immaculate. He was the sixth child out of twelve.

After the elementary school he completed the trade school as a blacksmith. When he was 20 years old he left Poland for Germany then for Holland where he entered the Congregation of the Missionary Oblates of Mary Immaculate and five years later was send to Alberta, western part of Canada where he arrived in 1896.

What distinguished him from among others was boundless love. And love is an invitation from God for interpersonal relations. Brother Anthony embodied the concept of love, gave to it a human shape in every person he met. He gives a good example of faithfulness and perseverance, and offers good advice, prayer and fasting for so many, and he is doing it quietly, not putting on a show. He had unchangeable and uninterrupted spiritual relationship with Mary; and that is why he was called “Brother Ave”.

“To call Brother Antoni” meant that the situation is difficult, that they couldn’t deal with it by a human competence only, they needed the intervention of Brother’s presence and his prayers.

Where the strength of man ceased, it was replaced by Br. Anthony’s prayer, Ave Maria – Hail Mary was the power. Even the superiors entrusted him with their troubles and plans. Brothers and Sisters. Don’t we have anything to ask for through the intercession of our good Br. Anthony? In these very difficult times don’t we need special care of someone who like many of us was an immigrant; who would understand our situation better?

On March 28, 2013 – the beginning of the Paschal Triduum – Pope Francis declared Oblate Bro. Anthony Kowalczyk as Venerable.

Brother Anthony was born in Dzierzanów, Poland on June 4, 1866 and died on July 10, 1947 in St. Albert, Canada. His first mission as an Oblate brother was in Lac-La-Biche, Alberta, Canada where an accident at a sawmill caused him to lose his right arm. Despite this disability, he never refused a task as a lay brother. Brother Anthony came to be known for his holiness. The last 36 years of his life were spent in continual prayer, which inspired him to live a life of strict obedience.

The process of his cause for canonization began in Edmonton in 1952 with 44 witnesses: 21 Oblates and 23 non-Oblates. On June 1, 1979 his cause was opened in Rome. After 34 years Pope Francis has signed the Decree.

The next phase of the canonization process for Bro. Anthony is known as beatification.

On receiving a grace through the intercession of Br. Antoni Kowalczyk, OMI, please notify us immediately, writing to: director@oblateworldmissions.org or calling: 416-464-1216. 

Useful links:
http://omiap.org/…/20…/11/A-KOWALCZYK_English_Nov-8-2012.pdf
https://oblaci.pl/br-antoni-kowalczyk-omi-1866-1947/
https://www.wcr.ab.ca/This-Week/Stories/entryid/3937

Gorąca zachęta do modlitwy za wstawiennictwem Br. Antoniego! Sługa Boży, Br. Antoni Kowalczyk, OMI urodził się 1866, czyli kilka lat po śmierci św. Eugeniusa de Mazenoda, a odszedł do Boga w 1947. Był szóstym z dwunastu dzieci w chłopskiej rodzinie Kowalczyków.

W tym czasie rozpoczęły się wizyty w parafiach z rzeczami, które Br. Antoni używał (w przyszłości relikwiami 2 klasy), aby zachęcić wiernych do modlitwy za jego wstawiennictwem. Do tej pory odwiedziliśmy Edmonton, AB oraz St. Catharines, ON.

Po ukończeniu w Polsce rzemiosła jako kowal, w wieku 20 lat udaje się do Niemiec, aby ciężko pracować w fabryce urządzeń grzewczych. Po 5 latach w Niemczech pod wpływem bogobojnej pani Prunnenbaum, w roku 1891 udaje się do Holandii, gdzie wstępuje do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W maju 1896 zostaje posłany do Lac La Biche, Alberta w Kanadzie. Później pracuje w różnych miejscach zachodniej Kanady wykonując najbardziej proste i przyziemne posługi. Jego mottem było (w języku, którego nigdy dobrze nie poznał): „you say, me do”. Jego życie było zaprzeczeniem dzisiejszej pogoni za sukcesem i sławą. Br. Antoni miał wyjątkową i nieprzerwaną relacje z Matką Bożą w ciągle odmawianym różańcu; dlatego zyskał sobie miano “Br. Ave”.

Jego proces beatyfikacyjny trwa. Już za życia działo się wiele cudów, które Br. Antoni wypraszał dla wszystkich, którzy go o to prosili. Po jego śmierci, na przestrzeni lat mamy wiele cudów udokumentowanych, które zostały przesłane do Rzymu oraz ogromnie dużo świadectw, które w tym czasie porządkujemy.

Czy my ludzie 21 wieku nie mamy o co prosić Br. Antoniego? Czy w tych bardzo trudnych czasach nie potrzebujemy szczególnej opieki kogoś, kto też był emigrantem jak my, kto nas lepiej zrozumie? Powierzajmy więc Br. Antoniemu Kowalczykowi wszystkie trudne i po ludzku sądząc beznadziejne sprawy życia naszego i naszych bliskich, a nie doznamy zawstydzenia, on wyprosi potrzebne łaski, jeżeli będziemy prosić z wiarą niezłomną i nadzieją na cud!

O otrzymaniu łaski za wstawiennictwem Br. Antoniego Kowalczyka, OMI, prosimy nas niezwłocznie powiadomić, pisząc na: director@oblateworldmissions.org lud telefonicznie:
416-464-1216

Oblate cards for different occasions / Oblackie kartki na różne okazje

By | Fr. Adam’s Activity

Seen from the Mission Procure’ Adwent 2018 – Oblate cards for different occasions – obtaining one of these cards you are supporting the works of the Missionary Oblates of Mary Immaculate throughout the world

Z Prokury Misyjnej widziane’ Adwent 2018 – Oblackie kartki na różne okazje – nabywając jedną z tych kartek, popierasz dzieło Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i dokładasz swoją cegiełkę do ewangelizacji wszystkich narodów.

MAMI Easter gathering / Spotkanie Przyjaciół Misji przy “święconce”

By | Fr. Adam’s Activity

On Saturday, April 27, 2018 at St Peter’s Mission Church in Mississauga, the Oblate extended Family – Friends of the Missions met for the annual Easter gathering. The celebration began with the solemn Holy Eucharist in the intention of the Friends of the Oblate Missions and their families. Fr. Adam Filas, OMI, the MAMI Director presided over and preached the homily. After Mass the participants went to the hall of the church to continue the celebration of the joy of the resurrection of Our Lord and strengthen the bonds of our Oblate Family by enjoying a delicious Old Polish white barszcz and other goodies. During the meal Father Adam informed everyone about the activities of the Mission Office and invited all participants to a generous cooperation with the Oblates in the work of the salvation of humanity. The meeting was attended by representatives of the Friends of the Mission groups from the parishes of ST. Casimir in Toronto, ST. Maximilian in Mississauga, ST. Eugene de Mazenod in Brampton. Special thanks to those who helped to prepare the hall; they are: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata and Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska and Urszula Wypych. We also thank all the ladies for bringing a very delicious food. May God reward your dedication for the Missions. According to our tradition we have celebrated also the Birthdays of those who had them recently. Once again may God bless you and Sto lat!

W sobotę 27 kwietnia 2018 w kościele misyjnym św. Piotra w Mississauga, Rodzina Oblacka – Przyjaciół Misji spotkała się na dorocznym „święconym”. Wspólne biesiadowanie poprzedziła uroczysta Msza św. za Przyjaciół Misji i ich rodziny, której przewodniczył i homilię wygłosił O. Adam Filas, OMI, dyrektor Prokury Misyjnej. Po Mszy św. uczestnicy udali się do sali pod kościół, aby przy pysznym staropolskim żurku i innych smakołykach, kontynuować radość zmartwychwstania Naszego Pana i umacniać więzy naszej oblackiej rodziny. W czasie biesiadowania, O. Adam przekazał najważniejsze informacje dotyczące działalności Prokury Misyjnej i zaprosił wszystkich uczestników do ofiarnej współpracy z Oblatami w dziele zbawienia ludzkości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grup Przyjaciół Misji z parafii św. Kazimierza w Toronto, św. Maksymiliana w Mississauga, św. Eugeniusza w Brampton. Szczególne podziękowania dla tych, którzy pomogli przygotować sale oraz smaczny posiłek; są nimi: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata i Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska i Urszula Wypych. Serdeczne podziękowania również dla wszystkich Pań za podzielenie się ze wszystkimi wieloma innymi smakołykami. Niech Bóg wynagradza Wam wielkie serce dla Misji św. Zgodnie z naszym zwyczajem, obchodziliśmy też urodziny tych, którzy je mieli w ostatnim czasie. Raz jeszcze życzymy Wam wielu łask Bożych i sto lat!

 

Happy Easter Octave / Błogosławionej Octawy Wielkiej Nocy

By | Fr. Adam’s Activity

Mississauga, Easter’ 2018

The poor in developing countries are trapped…

They lack education, good nutrition, and a safe place to raise their families. They cope with harsh social, economic, and environmental hardships. Poverty problems are extensive and very complicated.
Inherited hunger, chronic malnourishment, and stunted growth have negative long-term effects on a child’s working capacity and intellectual performance. These serious effects reach far into adulthood. Such nutritional problems are prevalent in developing countries as are illness, disease, ignorance, abuse, and degrading customs.

Because there is no proper economy, a majority of the populations in developing countries can’t find work. They must fend for themselves and their families without the resources they need to succeed.
Loans with reasonable interest rates are impossible to come by. People in developing countries who live in poverty don’t have access to banks or collateral. The village “loan sharks” charge very high interest rates on a tiny loan. Hard-earned money go straight back into the loan shark’s pocket, and people are locked in a cycle of debt payments that leave them with almost no profit to show for their routine 80-hour work weeks. They have nothing with which to expand their businesses and nothing with which to improve their families’ well-being. This form of receiving credit is common in developing countries.

School is not a possibility for those whose families don’t make enough to provide even the basic essentials. As a result, few progress. On the other hand, people in developing countries take pride when they realize that thanks to the help from the other countries and their own initiatives, they can end the poverty and give hope to their children for a better future. They improve not only their own lives, but in a widening circle of impact, the lives of their families, their communities, and their nations.

Thanks to the tireless work and service of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, people move from everyday survival to planning for the future. They improve their businesses as well as their families’ entire socioeconomic standing. Their children eat better, live in improved housing conditions, receive better healthcare, and attend school. When educated and formed in the values of Christian life, children prepare themselves for the future. They make right family planning choices. They are more equipped to prevent the spread of disease and to combat poverty.

By the grace of God, we experience yet another Easter. Experiencing the passion, death and resurrection of Our Lord Jesus Christ, who calls us to respond with love for His love. He died for us! There is no greater love than to offer one’s life for others; He, the Risen Lord, gave us such an example. We all can answer His call by becoming a part of the Missionary Oblate Family. As Friends of the Oblate Missions, we fulfill the will of Christ: “Go to the whole world and teach all nations, and I am with you always, until the end of the world.” Let the Risen Lord be for all of us the source of strength, love and hope for a better future for the whole world!

Christ is risen, He is truly risen, Alleluia!

With the gift of prayer, at the empty tomb of Jesus,
Fr. Adam J. FILAS, OMI

 

Mississauga, Wielkanoc’ 2018

Ubodzy w krajach rozwijających się są w pułapce…

Najbardziej dotkliwe nieszczęścia ludzi ubogich w krajach misyjnych to brak wykształcenia, brak właściwego odżywiania oraz brak bezpiecznego środowiska do wychowywania swoich rodzin. Biedni próbują radzić sobie sami z trudnościami życia społecznego, z problemami gospodarczymi i środowiskowymi, ale bez pomocy z zewnątrz, są zdani na przegraną.

Odziedziczony głód, chroniczne niedożywienie i bardzo ograniczony wzrost gospodarczy, mają negatywny i długoterminowy wpływ na zdolność do pracy i wydajność intelektualną dziecka. Te poważne skutki sięgają daleko w dorosłe życie młodego człowieka. Trzeba tutaj zaznaczyć, że problemy z odżywianiem występujące w krajach rozwijających się, mają także wpływ na takie czynniki jak: niezawiniona ignorancja, wszelkiego rodzaju nadużycia w rodzinie i społeczeństwie, jak również ich niektóre poniżające zwyczaje.

Ponieważ w krajach ubogich nie ma prawideł „właściwie rozwijającej się ekonomii”, w związku z tym większość ludzi, którzy tam żyją, nie może znaleźć pracy. Muszą więc, wspólnie ze swoimi rodzinami, radzić sobie bez zasobów niezbędnych do odniesienia sukcesu.

Pożyczki o rozsądnych stopach procentowych w tych krajach są niemożliwe do uzyskania. Ludzie, którzy żyją w ubóstwie, nie mają dostępu do banków ani zabezpieczeń. „Rekiny pożyczek” na wsiach i w małych osadach pobierają bardzo wysokie odsetki od niewielkiej pożyczki. Ciężko uzyskane zyski idą z powrotem do kieszeni pożyczkodawcy, a biedni ludzie są zablokowani w cyklu spłat długów, które nie dają prawie żadnego zysku po 80-godzinnej pracy w tygodniu. Tak więc ludzie biedni w tych krajach nie mają żadnych narzędzi do rozwinięcia działalności biznesowej, jak również poprawy warunków życia ich rodzin. Niestety ta szkodliwa forma kredytowa jest powszechna w krajach rozwijających się.

Edukacja w szkole nie jest możliwa dla tych dzieci, których rodziny nie są w stanie zaspokoić przynajmniej podstawowych rzeczy potrzebnych dla dziecka. W związku z tym nie ma większych rezultatów w tej dziedzinie. Z drugiej jednak strony ludzie w krajach rozwijających się są dumni, gdy dzięki pomocy z zewnątrz i własnej inicjatywie, mogą przezwyciężyć ubóstwo i dać nadzieję swoim dzieciom na lepszą przyszłość. Mogą wówczas poprawić nie tylko życie swoich rodzin, ale dzięki naszej i ich inicjatywie poszerza się krąg oddziaływania na całe społeczności i narody.

Dzięki pracy i poświęceniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, ludzie, którym oni głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, oprócz przyjęcia Boga i łaski zbawienia, uczą się przechodzenia od codziennego przetrwania do planowania na przyszłość. Misjonarze troszczą się nie tylko o ich życie wewnętrzne, ale pomagają w każdej innej dziedzinie życia społeczno-ekonomicznego ich rodzin. Dzięki pracy Oblatów, dzieci tych biednych ludzi jedzą lepiej, żyją w lepszych warunkach mieszkaniowych, otrzymują lepszą opiekę zdrowotną i uczęszczają do szkoły. Najlepszą formą przygotowania dzieci do ich życia w przyszłości jest wykształcenie i formacja duchowa. Wówczas dzieci mogą liczyć na lepszą przyszłość; bardziej realne planowanie rodziny. Są lepiej przygotowane, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i skutecznie zwalczać ubóstwo.

Drodzy Przyjaciele Misji Oblackich i nasi Dobrodzieje! Z łaski Bożej przeżywamy kolejne święta Wielkiej Nocy. Przeżywanie męki, śmierci i zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa wzywa nas do odpowiedzenia miłością na miłość. Przecież On umarł za nas i dla nas! Nie ma większej miłości, jak życie swoje ofiarować za innych; On, Zmartwychwstały Pan dał nam taki przykład. Wszyscy możemy to wyzwanie realizować, stając się częścią misjonarskiej rodziny oblackiej. Jako Przyjaciele Misji Oblackich w sposób konkretny wypełniamy testament Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, a Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Niech Zmartwychwstały Pan będzie dla nas wszystkich źródłem mocy, miłości i nadziei na lepszą przyszłość dla całego świata!

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Z darem modlitwy, przy pustym grobie Jezusa,
O. Adam, J. FILAS, OMI

 

Jesus said to her,
“I am the resurrection and the life.
The one who believes in me will live,
even though they die; and whoever lives by believing in me will never die.
Do you believe this?”
John 11:25-26

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mine wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na weeki.
Wierzysz w to?”
św. Jan 11:25-26