Skip to main content

Teresa Janik, MAMI – Drodzy Przyjaciele,

By March 22, 2016November 24th, 2021Testimonials

Jak ja widzę swoją rolę w dotarciu z Ewangelią do najdalszych zakątków świata i pomocy najbardziej potrzebującym? Przede wszystkim poprzez moją modlitwę. Modlitwę za tych, którzy:

  • jeszcze Boga nie znają, aby dzięki oblackim misjom w świecie, i oni mogli Boga poznać
  • za tych, którzy są sceptyczni aby Go przyjąć, aby dostąpili łaski wiary
  • za tych którzy Mu uwierzyli, aby ich wiara stale się pogłębiała
  • za prześladowanych chrześcijan aby dzielnie bronili wiary w Chrystusa i przekazywali ją następnym pokoleniom

Tak wielu ludzi na świecie żyje w ekstrymalnie ubogich warunkach, podczas kiedy ja kupuję modne ubrania, lepsze sprzęty itd. Bieda jakiej ludzie doświadczają najczęściej nie jest ich wyborem, ale jest uwarunkowana systemem polityczno-ekonomicznym danego kraju lub życiową tragedia, jakiej doświadczyli. Poprzez wsparcie materialne, wielu z tych ludzi będzie mogło zjeść posiłek czy też polepszyć jutro swoich dzieci.

Pomoc materialna może przyjąć rożne formy; wyżeczenie się czegoś na rzecz wsparcia tych najbardziej potrzebujacych i konkretną dotację, jak również zaangażowanie w organizowanie akcji pomocy i zachęcanie innych ludzi do poparcia misyjnej działalności.

Niosąc pomoc innym, jesteśmy żywym świadectwem miłości Chrystusowej do drugiego człowieka, która przejawia się w konkretnych czynach.

Pan Bóg obdarzył mnie łaską życia w kraju demokratycznym i rozwiniętym ekonomicznie. Dał mi zdrowie i warunki bym mogła pracować i prosperować. Jakżesz niewdzięczne by było nie dzielić się owocami Jego darów… .

Teresa Janik, MAMI

Fr. Adam J. Filas, OMI

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.