Skip to main content

MAMI Easter gathering / Spotkanie Przyjaciół Misji przy “święconce”

By April 30, 2018October 7th, 2018Fr. Adam’s Ministry

On Saturday, April 27, 2018 at St Peter’s Mission Church in Mississauga, the Oblate extended Family – Friends of the Missions met for the annual Easter gathering. The celebration began with the solemn Holy Eucharist in the intention of the Friends of the Oblate Missions and their families. Fr. Adam Filas, OMI, the MAMI Director presided over and preached the homily. After Mass the participants went to the hall of the church to continue the celebration of the joy of the resurrection of Our Lord and strengthen the bonds of our Oblate Family by enjoying a delicious Old Polish white barszcz and other goodies. During the meal Father Adam informed everyone about the activities of the Mission Office and invited all participants to a generous cooperation with the Oblates in the work of the salvation of humanity. The meeting was attended by representatives of the Friends of the Mission groups from the parishes of ST. Casimir in Toronto, ST. Maximilian in Mississauga, ST. Eugene de Mazenod in Brampton. Special thanks to those who helped to prepare the hall; they are: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata and Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska and Urszula Wypych. We also thank all the ladies for bringing a very delicious food. May God reward your dedication for the Missions. According to our tradition we have celebrated also the Birthdays of those who had them recently. Once again may God bless you and Sto lat!

W sobotę 27 kwietnia 2018 w kościele misyjnym św. Piotra w Mississauga, Rodzina Oblacka – Przyjaciół Misji spotkała się na dorocznym „święconym”. Wspólne biesiadowanie poprzedziła uroczysta Msza św. za Przyjaciół Misji i ich rodziny, której przewodniczył i homilię wygłosił O. Adam Filas, OMI, dyrektor Prokury Misyjnej. Po Mszy św. uczestnicy udali się do sali pod kościół, aby przy pysznym staropolskim żurku i innych smakołykach, kontynuować radość zmartwychwstania Naszego Pana i umacniać więzy naszej oblackiej rodziny. W czasie biesiadowania, O. Adam przekazał najważniejsze informacje dotyczące działalności Prokury Misyjnej i zaprosił wszystkich uczestników do ofiarnej współpracy z Oblatami w dziele zbawienia ludzkości. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele grup Przyjaciół Misji z parafii św. Kazimierza w Toronto, św. Maksymiliana w Mississauga, św. Eugeniusza w Brampton. Szczególne podziękowania dla tych, którzy pomogli przygotować sale oraz smaczny posiłek; są nimi: Edmund Klepacki, Wojciech Zdziebłowski, Stefan Kubica, Renata i Sławek Budziosz, Sławek Piskorski, Wiesława Kula, Irmina Sobieraj, Katarzyna Buczkowska i Urszula Wypych. Serdeczne podziękowania również dla wszystkich Pań za podzielenie się ze wszystkimi wieloma innymi smakołykami. Niech Bóg wynagradza Wam wielkie serce dla Misji św. Zgodnie z naszym zwyczajem, obchodziliśmy też urodziny tych, którzy je mieli w ostatnim czasie. Raz jeszcze życzymy Wam wielu łask Bożych i sto lat!

 

Fr. Adam J. Filas, OMI

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.