Skip to main content

GOF’s (Global Oblate Fundraisers) meeting in Saskatoon

Global Oblate Fundraisers meeting in Saskatoon
Every two years the meeting of “Global Oblate Fundraisers” (GOF) is organized somewhere in the world. This year the meeting took place in Saskatoon from 10 – 13 of June. The MAMI from Lacombe Canada Oblate Province was an exceptional host for the participants from 7 countries of the world: Canada, USA, Ireland-Great Britain, Germany, Italy, Poland. The main topics on the agenda were:

1. One session relating to Safeguarding Children and Vulnerable Adults, related to the receivers of help organized by the GOF group in Developing Countries.

2. The social media presentation (Fr. Shanil) from the General House in Rome through Skype. The presentation was very good. Following his presentation, we all had an opportunity to share what we (respective units) are presently doing through social media in this area of Oblate Missions Worldwide; discussion of the next steps, possible collaboration, etc.

3. General discussion and ideas on the topic of how to improve our cooperation and better use our common experience in helping the poor in Developing Countries.

Spotkanie przedstwicieli Prokur Misyjnych w oblackim świecie
Raz na dwa lata ma miejsce spotkanie pracujących w „Prokurach Misyjnych” ze świata oblackiego. W tym roku spotkanie miało miejsce w Saskatoon od 10 do 13 czerwca. Dziękujemy Prokurze Misyjnej, oblackiej prowincji Lacombe, za zaproszenie oraz wspaniałe przyjęcie uczestników spotkania z siedmiu krajów świata: Kanada, USA, Irlandia-Anglia, Niemcy, Włochy i Polska. Najważniejsze tematy, nad którymi dyskutowano:

1. Pierwszy dzień poświęcono sprawie ochrony i bezpieczeństwa dzieci oraz bezbronnych w odniesieniu do tych prowincji oblackich w krajach rozwijających się, którym pomaga grupa GOF’s.

2. Prezentacja na temat użycia i zastosowania mediów, a szczególnie mediów społecznościowych do ewangelizacji oraz budzenia świadomości potrzeb biednych na świecie i motywowania ludzi do ich zaspokajania. Prezentajce przez Skype przeprowadził O. Shanil z Domu Generalnego OMI w Rzymie. To była bardzo dobrze przygotowana prezentacja. Po jej zakończeniu mieliśmy okazję podzielić się, co każda z prowincji robi w sprawie promocji oblackich misji w świecie przez media społecznościowe; była dyskusja, możliwość następnych kroków w tej sprawie oraz większej współpracy i korzystania z pomocy struktur Domu Generalnego w tej sprawie.

3. Dyskusje na temat: jak ulepszyć naszą współpracę pomiędzy prokurami oraz jak lepiej użyć doświadczeń tych, którzy na polu pomocy biednym w krajach rozwijających się mają ogromne osiągnięcia.

                               

Fr. Adam J. Filas, OMI

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.