Skip to main content

MAMI Pilgrimage to Italy and Medjugorje

By October 13, 2019October 17th, 2019Fr. Adam’s Ministry

 

Pilgrimage of the Friends of the Oblate Missions – 24.09 – 04.10.2019.
Thank God for the difficult but rich experience of the pilgrimage to Italy and Medjugorje. Although our Mission Centre has organized many similar pilgrimages in the past, however, this one was the most difficult because of the act of consecration of ourselves, the Church and the world, which took place in the heavenly Basilica of Archangel Michael in Gargano Italy and in the Shrine of Our Lady in Medjugorje. Satan did not want to give up, he disturbed, but in the end, we conquered him with God’s power. Over the next few days, we’ll be showing you the places we’ve visited and share our experiences. We started from Rome (because all roads lead there), and the most important experiences there were: visiting and celebrating the Holy Eucharist at the tombs of St. Peter and St. John Paul II.

Pielgrzymka Przyjaciół Misji Oblackich – 24.09 – 04.10.2019. Bogu niech będą dzięki za trudną, ale bogatą w przeżycia pielgrzymkę do Włoch i Medjugorje. Chociaż Prokura Misyjna zorganizowała w przeszłości wiele podobnych pielgrzymek, ta należała do najtrudniejszych ze względu na zawierzenia siebie, Kościoła i świata jakich dokonaliśmy w niebiańskim sanktuarium Archanioła Michała oraz w sanktuarium Matki Bożej w Medjugorje. Szatan nie dawał za wygrane, przeszkadzał, ale ostatecznie zwyciężyliśmy go mocą Bożą. Przez następne kilka dni będziemy przybliżać wam miejsca, które nawiedziliśmy i dzielić się naszymi przeżyciami. Rozpoczęliśmy od Rzymu (bowiem wszystkie drogi tam prowadzą), a najważniejsze tam doświadczenia to nawiedzenie grobów i Eucharystia u św. Piotra i św. Jana Pawła II.

Fr. Adam Filas

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.