Skip to main content

“Chernihiv: We are staying, even if we were to die” News from Oblates in Ukraine

From the beginning of Russia’s invasion of Ukraine, the Oblate missionaries from Chernihiv have been sheltering civilians. About 70 people found shelter in the cellars of the church and monastery. Life was “normal” in the basement. Meals, games with children, prayers for an end to the war. Masses were celebrated in the cellars.

With the progressing invasion and the heroic resistance of the city’s defenders, the situation of the civilian population was on the verge of a humanitarian catastrophe. The city lacks water, electricity and heating. Oblate missionaries evacuated the people who were under their protection. Logistically, it was extremely difficult due to the presence of enemy troops in the vicinity of Chernihiv. Moreover, the occupiers started opening fire on civilians. The Russians destroyed the bridge towards Kiev. Not only did people run away this way, but help also came.

At present, people are still dying in the city, although most of the inhabitants have fled Chernihiv. This possibility also opened up for religious. One argument was security, on the other hand, the deteriorating ability to deliver humanitarian aid. Father Piotr Wróblewski OMI from Poland and Father Dymitr Zaniamonski OMI from Belarus refused to leave. They decided to stay in the city, even at the cost of their lives.

Wraz z postępującą inwazją i bohaterskim oporem obrońców miasta, sytuacja ludności cywilnej stanęła na granicy katastrofy humanitarnej. W mieście brakuje wody, prądu i ogrzewania. Misjonarze oblaci ewakuowali ludzi, którzy przebywali pod ich opieką. Logistycznie było to niezwykle trudne ze względu na obecność wojsk nieprzyjaciela w okolicach Czernihowa. Ponadto okupanci zaczęli otwierać ogień do cywili. Rosjanie zniszczyli most w kierunku Kijowa. Tą drogą nie tylko uciekali ludzie, ale docierała pomoc.

W chwili obecnej w mieście wciąż giną ludzie, choć większość mieszkańców uciekła z Czernihowa. Taka możliwość otworzyła się również przed zakonnikami. Jednym z argumentów było bezpieczeństwo, z drugiej strony pogarszająca się możliwość dostarczania pomocy humanitarnej. Ojciec Piotr Wróblewski OMI z Polski i o. Dymitr Zaniamonski OMI z Białorusi odmówili wyjazdu. Postanowili pozostać w mieście, nawet za cenę swego życia.

Jak informuje superior delegatury na Ukrainie, oblaci udają się do kostnicy, gdzie modlą się przy zabitych. W mieście nie ma regularnych pochówków, ciężko również określić, ile osób zginęło do tej pory w wyniku agresji Rosji. Oprócz posługi kapłańskiej w szpitalu, oblaci spieszą z pomocą ludziom, którzy nie mają możliwości opuszczenia miasta.

   

Fr. Adam J. Filas, OMI

The missionary oblate of Mary Immaculate and the Roman Catholic priest. Originally comes from Poland, the beautiful area of Tatra mountains. In the past 30 years worked in Northern missions, English Parishes, Polish Parishes including organizing and building St. Eugene de Mazenod church in Brampton. Now works for Oblate Mission Procure - Assumption Province.